ONAFHANKELIJK EN VEILIG
MET UW EIGEN ENERGIEVOORZIENING

Decentrale energievoorziening voor industriële bedrijven

Als leverancier van decentrale energievoorzieningsconcepten is GETEC al vele jaren een partner voor de industrie. Een economische, veilige en efficiënte energievoorziening vormt in tijden van energietransitie en energiebeleidshervormingen een groeiende uitdaging voor industriële bedrijven. GETEC ontwerpt, financiert, bouwt en exploiteert vraaggestuurde energieopwekkingsinstallaties.

PRAAT MET ONS OVER DE MOGELIJKHEDEN.


Samen vinden we de energieoplossing die bij u past.

Welke branche?
Onroerend goed
Industrie
Modernisering, nieuwbouw of industrieterreindienst?
Nieuwbouw
Modernisering
Dienst industrieterreinen
Raadpleeg mij
Commercieel of residentieel vastgoed?
Commercieel onroerend goed
Onroerend goed
Bestaande bouw of nieuwbouw?
Nieuwbouw
Bestaand
Raadpleeg mij
Welke vorm van energie?
Warmte
Koeling
Elektriciteit
Geïntegreerd
Locatie van de beoogde energieoplossing?
Volgende
Wen dürfen wir kontaktieren?
Jetzt Informationen anfordern
kostenlos und unverbindlich

MODEL VOOR DE TOEKOMST
GEDECENTRALISEERDE ENERGIEVOORZIENING

Het energievoorzieningslandschap, dat momenteel wordt gedomineerd door gecentraliseerde grootschalige centrales, ondergaat een transformatie. Als gevolg van de zwakke signalen die van de elektriciteitsmarkt uitgaan, wordt het steeds moeilijker om grote, inflexibele energieopwekkingseenheden die niet op de vraag zijn afgestemd, rendabel te exploiteren. Het Duitse elektriciteitsnet wordt intensief gebruikt als gevolg van de feed-in van hernieuwbare energiebronnen, wat betekent dat voor een ononderbroken energievoorziening aanzienlijke investeringen in het Duitse elektriciteitsnet vereist zijn. De uitbreiding van het net zit al jaren in het slop. De gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit verlaagt de belasting van het net. Nabijheid bij de verbruiker in combinatie met flexibiliteit zorgen ervoor dat de energieopwekking kan worden aangepast aan het vraaggedrag van de betrokken afnemer. Tegelijkertijd vertegenwoordigt het gebruik van gedecentraliseerde WKK-centrales een zeer efficiënte technologie die een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven in energie-intensieve industrieën staan dan ook voor de taak te zorgen voor een duurzame voorziening van proceswarmte en elektriciteit voor hun productiebehoeften.

FLEXIBILITEIT EN BETROUWBAARHEID MET
DE JUISTE BRANDSTOFMIX

Vanwege de bijzondere kenmerken van wind- en zonne-energie kunnen deze niet de constante energievoorziening leveren die de meeste productie- en industriële installaties nodig hebben. Een evenwichtige brandstofmix, afgestemd op de behoeften van de verbruiker en op de locatie zelf en de omgevingsomstandigheden, speelt een cruciale rol.

Naast de meer traditionele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool, hebben alternatieve brandstoffen zoals biogas, biomassa en afvalbrandstoffen de afgelopen tien jaar meer aandacht gekregen op de markt. Vooral vanwege hun lagere energiedichtheid en beperkte beschikbaarheid zijn deze brandstoffen bij uitstek geschikt voor gebruik in kleine, gedecentraliseerde verwarmingsinstallaties of krachtcentrales.

DE NIEUWSTE
TECHNOLOGIE

In de afgelopen 10 jaar is de prijs van gedecentraliseerde systemen voor energieopwekking met 75% gedaald, waardoor ze efficiënter en betrouwbaarder zijn geworden en, wat het belangrijkst is, klaar zijn voor toepassingen op industriële schaal.

Het doeltreffende gebruik van de energie in brandstof door middel van warmtekrachtkoppeling en de betrouwbaarheid van dergelijke installaties maken ze bijzonder aantrekkelijk. De verscheidenheid van op de markt beschikbare technologieën maakt het mogelijk een breed scala van brandstoffen te gebruiken en een verscheidenheid van concepten toe te passen waarbij de vrijheid bestaat de verhoudingen tussen thermische en elektrische energie te kiezen. Daardoor kunnen gedecentraliseerde energieopwekkingseenheden volledig voldoen aan de eisen van de meeste industriële energieverbruikers, zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit betreft.

De meest gebruikte oplossingen voor gedecentraliseerde energieopwekking zijn warmtekrachtkoppeling (WKK), stoomturbines en gasturbines (GUD) in combinatie met een afvalwarmteketel.

De energievoorziening door middel van WKK-centrales is bijzonder veelzijdig en kosteneffectief. Zij kunnen worden aangepast aan verschillende brandstoffen zoals aardgas, biogas, enz. en kunnen economisch worden gebruikt in een bereik tussen 100 kilowatt en 10 megawatt. Zij zijn daarom niet alleen ideaal voor industriële toepassingen, maar zijn ook een veel gebruikte technologie voor leveranciers van stadsverwarming, gemeenten en grote eigendommen.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...