CONCURRERENDE, NETONAFHANKELIJKE EN CONTINU GELEVERDE ENERGIE
MET EIGEN ENERGIEOPWEKKING

De continuïteit van de energievoorziening wordt steeds meer een aandachtspunt voor energie-intensieve industrieën en bedrijven. Het installeren van eigen oplossingen of eilandbedrijf is een manier om de eigen productie- of opwekkingssystemen los te koppelen van korte- of langetermijnfluctuaties en storingen in het stroomopwaartse, openbare elektriciteitsnet.

In tegenstelling tot netparallel bedrijf wordt van "eilandbedrijf" gesproken wanneer het elektriciteitsproductiesysteem onafhankelijk is van het net (zogenaamde off-grid systemen) en autonoom wordt geëxploiteerd. In dit geval is er geen verbinding met het stroomopwaartse, openbare elektriciteitsnet.

Deze bedrijfswijze kan tijdelijk worden gerealiseerd door technische loskoppeling of ontkoppeling. Wanneer de stabiliteit van het elektriciteitsnet vervolgens wordt hersteld, vindt de automatische hersynchronisatie plaats. Anderzijds is het mogelijk dat aansluiting op het elektriciteitsnet niet mogelijk of economisch niet verantwoord is. In dergelijke gevallen kan eilandbedrijf ook een permanente ontkoppeling van het elektriciteitsnet inhouden.

Als een systeem in eilandbedrijf toch uitvalt, kan het opnieuw worden opgestart, bijvoorbeeld met behulp van een noodgenerator (meestal accumulatoren of dieselgeneratoren). Dit wordt de black-start-capaciteit van een elektriciteitscentrale genoemd.

Als algemene regel geldt dat de productie-installatie van de klant parallel met het net moet worden geëxploiteerd en alleen in geval van tijdelijke storingen op eilandbedrijf moet overschakelen. De uitdaging is hier om een geschikt beheer van de afschakeling van de belasting te moduleren. Deze aanpak regelt de gerichte afschakeling of regeling van elektrische verbruikers met het doel het interne net van de centrale niet te overbelasten en zo onafhankelijk de uitval van de stroomopwekkingsinstallatie te veroorzaken. Bij de modulatie van een dergelijk complex sturingsmechanisme profiteert de klant van de expertise die GETEC heeft opgedaan bij verschillende projecten die reeds zijn uitgevoerd.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...