GETEC
GROENE STRATEGIE

Verantwoordelijke bedrijven in de vastgoedsector vertrouwen tegenwoordig op duurzame en toekomstbestendige bouw- en energieoplossingen. De ontwikkeling wordt begeleid en gestimuleerd door EU-taxonomie en duurzame financiering. Vandaag willen potentiële investeerders precies weten hoe de ESG-strategie en het stappenplan voor CO2-reductie van een bedrijf eruitzien voordat ze besluiten om te investeren. Anderzijds zullen de EU-ETS en de CO2-prijs de komende jaren de prijs van fossiele brandstoffen doen stijgen en de druk doen toenemen. Met GETEC heeft u de ideale partner voor een duidelijk omschreven stappenplan voor CO2-reductie aan uw zijde: duurzaam en zuinig tegelijkertijd. We noemen dit de Groene strategie.

HET PAD
NAAR DE GROENE STRATEGIE

KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2045 OF NOG AMBITIEUZER?IEDEREEN DIE DOELEN STELT MOET EERST DE UITGANGSSITUATIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLES IDENTIFICEREN

Klimaatneutraal tegen 2045 of nog ambitieuzer? Als u doelen voor uzelf stelt, moet u eerst weten waar u momenteel staat met uw vastgoedportefeuille:

Als eerste stap is er een duidelijke analyse nodig. Zodra u weet hoe hoog de CO2-uitstoot per vierkante meter oppervlakte is, kunt u aan de slag. Zo ziet onze GETEC Groene strategie-aanpak eruit. Daarna kunt u maatregelen definiëren, hun CO2-effect evalueren en beslissen over een investeringsplan met een stappenplan voor de specifieke implementatie.

63%
Aandeel hernieuwbare warmte 2030
3.1 miljoen ton CO2
Besparingen 2030 (Scope1&2)
100%
Opwekking zonder steenkool 2030


GETEC streeft deze CO2-doelstellingen tegen 2030 na. GETEC zal u ook helpen om uw doelstellingen inzake CO2-reductie te bereiken. Neem contact op met onze experts.


Robert Junge, GETEC

Groene Strategie

Robert Junge
Head of Sales Management Real Estate

Wij belichamen partnerschap -
zoek uw contactpersoon.

Met meer dan 50 locaties in heel Europa, zijn we altijd bij u in de buurt.
Neem contact met ons op. Wij zijn er voor u

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...