Laboratorium

Het laboratorium van GETEC PARK.EMMEN is een onafhankelijke informatie verstrekker door het uitvoeren van geavanceerde analyses. Het laboratorium levert 24 uur per dag en 7 dagen per week en tot binnen 2 uur analytische data en unieke kennis op het gebied van polymeren, monomeren en chemicaliën. Dit doen we op basis van een breed scala aan up-to-date analyseapparatuur, decennialange ervaring van analisten en wetenschappelijke inzichten. We leveren essentiële informatie aan polymeer- en verpakkingsproducenten, recyclers en brand owners, ten behoeve van:

De monitoring van de kwaliteit van polymere producten in relatie tot productiecondities.
Het reduceren en beheersen van risico’s met betrekking tot de productveiligheid.
Het opstellen van accurate TDS- en MSDS-en.
Het versnellen en het geven van meer inzichten in nieuwe proces- en productontwikkeling.
Het al dan niet voldoen aan regelgeving op het gebied van milieu, food, proces en productveiligheid.
Op basis van deze data en inzichten draagt GETEC PARK.EMMEN bij aan een efficiënte productie, optimale productveiligheid en kwaliteitszorg en versnelling van nieuwe product- of procesontwikkeling. Met als doel om de businesscontinuïteit en het onderscheidend vermogen van onze klanten verder te vergroten.

Metingen en tests
Daarnaast voert het laboratorium van GETEC PARK.EMMEN metingen en tests uit om gezondheid, water en lucht te controleren en zijn we gespecialiseerd in metingen na asbestverwijdering. Zo weet u zeker dat uw product, proces of (werk-)omgeving voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in vrijgaves en metingen na asbestverwijdering. Onze uitstekend toegeruste mobiele laboratoria worden hiervoor ingezet.

Een groot deel van onze analyses is geaccrediteerd volgens de ISO 17025-norm onder accreditatie nummer L328. Deze analyses voldoen aan alle internationale eisen voor test- en kalibratielaboratoria.

GETEC PARK.EMMEN is gespecialiseerd in kunststofanalyses en (biobased) polymeeranalyses. We controleren (tussen)producten zodat u uw proces optimaal kunt sturen. Hiervoor gebruiken we een breed scala aan chemische en fysische testen, zoals viscometrie, optical control en elementanalyses. We zetten daarbij de meest innovatieve apparatuur in, volgens de huidige stand der techniek. Dit resulteert voor u in een uitstekend eindproduct met een constante kwaliteit.

GETEC PARK.EMMEN ontwikkelt en voert (polymeer)analyses en metingen uit met de meest innovatieve apparatuur en verschillende technieken. Daarmee zijn we uniek in de wereld!

De viscositeit van polymeren en vloeistoffen bepalen we aan de hand van:         

 • Intrinsieke viscositeit (IV)
 • Oplosviscositeit (relatieve visco)
 • Smeltviscositeit (MVR/MFR)
 • Brookfield viscositeit

Optische controles van polymeerkorrels van halffabricaten tot eindproducten doen we met:

 • Film Surface Analyser (FSA100)
 • Pellet scan inspection (PS25C)
 • Pellet Size & Shape Distribution (PSSD)
 • Particles in Solution (Partisol)

Voor materiaalonderzoeken gebruiken we deze spectrometrietechnieken:

 • UV/VIS
 • Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF)
 • Datacolor
 • Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie (FT-IR)
 • Inductief gekoppeld plasma spectrometrie (ICP)
 • Scanning elektronenmicroscoop + Energy Dispersed Spectroscopy (SEM-EDS).

De overige technieken die we inzetten, zijn:

 • Dichtheid (He-pyknometer)
 • Dichtheid (DMA)
 • Vochtgehalte (manometrische en KF-methode)
 • Differential Scanning Calorimetrie (DSC)
 • GC/IC/HPLC/GCMS
 • Static Head-Space
 • Titrimetrie

Voldoet uw bedrijf aan de Arbo- en milieueisen? GETEC PARK.EMMEN controleert het graag voor u. We voeren diverse Arbometingen uit, zoals geluidsmetingen, stationaire metingen en persoonlijke (PAS-)metingen. Zowel in ons laboratorium als bij u op locatie. Ook verrichten we emissiemetingen. Daarmee kunt u exact nagaan of uw bedrijf (nog) aan de milieunormen voldoet.

Wilt u een gebouw controleren op asbest? Dan kunt u bij GETEC PARK.EMMEN terecht. Wij identificeren asbest met microscopisch onderzoek. Daarmee stellen we vast of er sprake is van asbest. Onze mobiele laboratoria voeren bovendien in heel Noord-Nederland, tijdens of na de sanering, luchtmetingen en visuele asbestinspecties uit. Zo wordt direct duidelijk hoe het staat met de bewoonbaarheid en veiligheid van het object, de kwaliteit van de saneringswerkzaamheden; voorwaarden voor de asbestvrijgave. De inspectie wordt uitgevoerd conform de NEN2990 en de ISO 17020-norm onder accreditatienummer I157. De identificatie en de luchtmetingen worden uitgevoerd conform de ISO 17025-norm onder accreditatienummer L328.

Contact
GETEC Logo ohne Schriftzug

GETEC PARK.EMMEN

Eerste Bokslootweg 17
NL-7821 AT Emmen

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...