Als ondernemer in de chemie heeft u zowel te maken met schaarste in grondstoffen als met de urgentie om te kiezen voor duurzamere grondstoffen. GETEC kan u helpen om alle moleculen, zoals zuurstof en waterstof, uit uw processen te halen en die nuttig in te zetten.

Ook helpen wij u om restproducten, zoals CO2 of warmte, te gebruiken of te vermarkten. Dit doen we door uw bestaande assets over te nemen en nieuwe assets te plaatsen die wij vervolgens ook beheren. Daarnaast kan GETEC u helpen bij het verduurzamen en efficiënter maken van uw energievoorziening. Ook hierbij geldt dat wij uw assets overnemen en verbeteren.

Groen gas

Een duurzaam alternatief voor aardgas.

Groen gas vraagt geen aanpassingen van uw bestaande infrastructuur, maar is beperkt beschikbaar. GETEC kan de beschikbaarheid van groen gas garanderen met een vergistingsinstallatie die van biomassa groen gas maakt. Zo sluit het aan op de bijmengverplichting die voor energieleveranciers gaat gelden.

E-boiler

U kunt uw proces elektrificeren, bijvoorbeeld door de inzet van een e-boiler. Maar is in deze tijd van netcongestie de hiervoor benodigde zwaardere aansluiting wel beschikbaar? Misschien is het plaatsen van een e-boiler naast uw bestaande gasketel in een hybride systeem de oplossing.

Alleen op piekmomenten schakelt de gasketel in, op overige momenten voorziet de e-boiler u van duurzame energie.

CO2-afvang

Elk bedrijf dat gebruikmaakt van fossiele brandstoffen produceert het broeikasgas CO2. Een manier om die uitstoot te elimineren, is door het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 door Carbon Capture & Storage (CCS). Nog mooier is het als de CO2 na afvang ook nuttig kan worden ingezet als grondstof in uw eigen processen of in de glastuinbouw. Dit heet Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCUS). GETEC kan beide methoden voor u beschikbaar maken.

Waterstof

Waterstof is in opmars. De grote voordelen van groen geproduceerd waterstof zijn zo min mogelijk emissie en de goede opslag- en transportmogelijkheden. Op dit moment wordt in Nederland een landelijk waterstofnetwerk ontwikkeld die de grote industriële clusters in Nederland met elkaar verbind.  Misschien is zelf waterstof produceren een rendabele optie. Dit onderzoeken wij voor u.

Waterstofproductie levert zuurstof voor waterzuivering

Bij de productie van waterstof komen zuurstof en warmte vrij. Dit kan worden toegepast in de afwaterzuivering. GETEC kan uw afvalwaterzuiveringsinstallatie hierop aanpassen waardoor uw papierfabriek een eigen, gesloten watercircuit krijgt. Tot slot is het ook mogelijk om door vergassing (vergisting op hoge temperatuur) van biomassa groene waterstof te produceren.

Waterstof als feedstock

Waterstof is inzetbaar als energie voor uw processen en levert u zuurstof. Maar een nog grotere waarde heeft waterstof als grondstof, bijvoorbeeld voor de productie kunstmest of duurzame vliegtuigbrandstof ofwel SAF (Sustainable Aviation Fuel). Door zelf waterstof te produceren ontstaat een interessante business case.

Geothermie

Ook met geothermie (of aardwarmte) kunt u warmte opwekken voor uw processen. Hierbij maken we gebruik van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en warmte uit de diepe ondergrond. Wij verwachten dat deze methode vanaf 2030 rendabel zal zijn.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
René Hartman Head of Industry GETEC Nederland

GETEC Benelux Industry

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...