Compliance Metrics

ONZE CODE OF CONDUCT
IN EEN OOGOPSLAG

Naleving van de regels is essentieel en voor ons een vanzelfsprekendheid. In onze Code of Conduct zijn alle basisregels van ons handelen samengevat. Daarin beloven wij onszelf en alle mensen en instellingen, waarmee wij te maken hebben, dat wij ethisch en moreel onberispelijk en in overeenstemming met de voor ons geldende wetten, richtlijnen en voorschriften zullen handelen.

Onze Code of Conduct geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers en organen van GETEC. Hierin staat wat er van ieder individu bij GETEC wordt verwacht en hij helpt ons op een verantwoorde en respectvolle werkzaam te zijn. Eenieder dient zich vertrouwd te maken met de Code of Conduct en zo nodig overleg te plegen met de betreffende leidinggevenden. Bovendien bevestigen alle leidinggevenden van de drie hoogste managementniveaus een keer per jaar ook formeel dat zij in overeenstemming met onze Code of Conduct hebben gehandeld. Iedereen dient zich zo te gedragen dat zijn werk altijd veilig en ethisch onberispelijk is en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, de eisen van GETEC en de waarden, gedragswijzen en onze doelen.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...