HAALBAAR EN RENDABEL

De verduurzaming van industriële processen is complex. Zowel de technische als de economische haalbaarheid vragen veel kennis, creativiteit en commitment. GETEC is uw kennis- en investeringspartner in dit traject waarin we voor uw industriële proces de optimale energievoorziening ontwikkelen. Wij trekken de kar, van a tot z. Zodat u uw focus kunt houden op uw corebusiness én klaar bent voor de toekomst!

UW OPTIMALE ENEGIEVOORZIENING

Wij ontwikkelen en realiseren een optimale energievoorziening voor uw proces. Dat kan door de bestaande assets te moderniseren (brown field) of door een nieuw concept te ontwikkelen (green field). Loopt u vast op netcongestie? Zelf (extra) opwekken is een goed alternatief dat vaak eerder haalbaar en rendabel is dan gedacht. 

Welke transitie u ook wilt of moet maken, wij kunnen (mee) investeren in een nieuwe asset of uw assets overnemen en zorgdragen voor operate & maintenance. Samen en in volledige transparantie maken we hiervoor een haalbare businesscase.

Heeft u extra investeringskracht nodig om te kunnen kiezen voor beste en duurzaamste optie? GETEC biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

VANUIT GELIJKWAARDIGHEID

We werken in een gelijkwaardig partnerschap, waarbij GETEC het voortouw neemt gedurende het gehele traject. Dit doen we volgens een transparante en gestructureerde DBFMO-aanpak, waarin wij verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp, de bouw, de financiering, onderhoud en exploitatie van de installaties. Daarbij investeren wij niet alleen in nieuw te bouwen installaties, maar ook in aanpassingen of vervangingen.

Omdat we techniekonafhankelijk zijn, kunnen we het beste energieconcept kiezen voor uw situatie en de transitie die u wilt maken.

OPLOSSINGEN, ZO VERSCHILLEND ALS ONZE KLANTEN

Wij hielpen al meerdere opdrachtgevers in West-Europa de stap zetten naar een verduurzaamd industrieel proces. Onze ervaring is zo breed als de behoeften van onze klanten.

Daarnaast komt veel ervaring uit onze multiclient-site GETEC PARK.EMMEN waar wij een tiental bedrijven uit de voedings- en kunststofindustrie ondersteunen op weg naar klimaatneutrale productie en energievoorziening.

Onze diensten en utilities

  • Elektriciteitsopwekking
  • Groene stoom
  • Waterstof
  • Vergisting/vergassing
  • Afvalwaterverwerking
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
  • Oplossingen voor netcongestie
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
René Hartman Head of Industry GETEC Nederland

GETEC Benelux Industry

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...