ZO COMBINEERT U DUURZAAMHEID MET BETAALBAARHEID

Als woningcorporatie staat u voor de uitdaging uw bestaande vastgoed te verduurzamen en om nieuwbouw gasloos te realiseren. De noodzaak hiertoe komt enerzijds voort uit het Klimaatakkoord. Hierin is vastgelegd dat alle sociale huurwoningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Daarnaast is het uw missie om hun huurders betaalbare huurprijzen te garanderen. Verduurzaming van woningen verkleint de invloed van stijgende energietarieven op de woonlasten van uw huurders.

GETEC helpt u bij de verduurzaming van uw woningportefeuille, zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw. Wij ontwerpen, realiseren en financieren de meest duurzame en efficiënte energievoorziening voor uw situatie. Ook dragen we zorg voor het langjarige onderhoud, de vervanging en de exploitatie van de installaties.

GETEC geeft u grip op uw energiekosten

GETEC neemt u alle zorgen voor de energievoorziening van uw gebouwenportfolio uit handen door voor een nieuwenieuw duurzaam energievoorziening te zorgen of door uw bestaande installaties over te nemen en deze (stapsgewijs) te verduurzamen. Over de kosten en baten van deze operatie zijn we heel transparant. Vooraf spreken we met u af wat uw projectbijdrage is en wat de energietarieven voor uw huurders zullen zijn. Hierbij streven we naar lagere tarieven, dan het maximum dat de ACM stelt. Gedurende de looptijd van ons contract – een periode van 15 tot 30 jaar – garanderen wij de perfecte werking van de energievoorziening door voor onderhoud en vervanging zorg te dragen.

WIJ ZIJN TECHNIEKONAFHANKELIJK

De beste oplossing voor uw nieuwbouw

GETEC is techniekonafhankelijk. Wij kijken per situatie wat het meest efficiënte energievoorziening voor uw gebouwen is. Bij nieuwbouw zijn installaties voor warmte- en koudeopslag vaak een logische keuze. Daarbinnen zijn tal van keuzen om tot de optimale oplossing te komen: gesloten WKO of open WKO (WKO-doublet, WKO-Monobron, WKO-Recirculatie), een luchtwarmtepomp of water-waterwarmtepomp. Ook de mogelijke bijdrage van zonnepanelen aan lagere woonlasten – en aan de BENG-score – wordt hierbij bekeken.

De beste oplossing voor uw bestaande bouw

Voor bestaande bouw is een WKO-installatie vaak een minder logische keuze tenzij er heel ingrijpend wordt verbouwd (en geïsoleerd). Vaak kiezen we bij bestaande bouw voor een hybride oplossing waarbij we de bestaande installatie overnemen en verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een collectieve hybride warmtepomp die de warmtevraag voor 70 tot 80% beantwoordt. Het resterende deel (voor pieken in de vraag en als back-up) wordt hierbij verzorgd door een kleine en efficiënte gasketel. In sommige gevallen kan voor een 100% elektrische oplossing worden gekozen.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
Björn Mom, Head of Real Estate GETEC Nederland

GETEC Benelux

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...