Als ondernemer in de papierproductie heeft u te maken met stijgende energieprijzen en beschikbaarheid van betrouwbare energie infrastructuur. Tegelijkertijd speelt de urgentie om uw uitstoot te verminderen.

De overstap naar een duurzamere energiebron dan aardgas wordt vroeg of laat onvermijdelijk. Maar welke energiebron zou dat moeten zijn? Stapt u in z’n geheel, gedeeltelijk of gefaseerd over? Hoe waarborgt u uw continuïteit? Welke heffingen en subsidies spelen er? Welke optimalisaties bieden het meeste rendement?

Op al deze vragen geven wij antwoord. GETEC adviseert, investeert en neemt de exploitatie en het onderhoud van de benodigde assets van u over.

DIENSTEN & UTILITIES

Groen gas

Een duurzaam alternatief voor aardgas.

Groen gas vraagt geen aanpassingen van uw bestaande infrastructuur, maar is beperkt beschikbaar. GETEC kan de beschikbaarheid van groen gas garanderen met een vergistingsinstallatie die van biomassa groen gas maakt. Zo sluit het aan op de bijmengingverplichting die voor energieleveranciers gaat gelden.

E-boiler

U kunt uw proces elektrificeren, bijvoorbeeld door de inzet van een e-boiler. Maar is in deze tijd van netcongestie de hiervoor benodigde zwaardere aansluiting wel beschikbaar? Misschien is het plaatsen van een e-boiler naast uw bestaande gasketel in een hybride systeem de oplossing.

Alleen op piekmomenten schakelt de gasketel in, op overige momenten voorziet de e-boiler u van duurzame energie.

Hergebruik restwarmte

Restwarmte uit uw assets hergebruiken in het productieproces is een oplossing die vaak relatief snel ingezet kan worden. GETEC helpt u uw installaties beter benutten, en wij ontzorgen u door te investeren in assets en deze ook te exploiteren.

Waterstof

Waterstof is in opmars. De grote voordelen van groen geproduceerd waterstof zijn zo min mogelijk emissie en de goede opslag- en transportmogelijkheden. Op dit moment wordt in Nederland een landelijk waterstofnetwerk ontwikkeld die de grote industriële clusters in Nederland met elkaar verbindt.  Misschien is zelf waterstof produceren een rendabele optie. Dit onderzoeken wij voor u.

Waterstofproductie levert zuurstof voor waterzuivering

Bij de productie van waterstof komen zuurstof en warmte vrij. Dit kan worden toegepast in de afwaterzuivering. GETEC kan uw afvalwaterzuiveringsinstallatie hierop aanpassen waardoor uw papierfabriek een eigen, gesloten watercircuit krijgt. Tot slot is het ook mogelijk om door vergassing (vergisting op hoge temperatuur) van biomassa groene waterstof te produceren.

Geothermie

Ook met geothermie (of aardwarmte) kunt u warmte op wekken voor uw processen. Hierbij maken we gebruik van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en warmte uit de diepe ondergrond. Wij verwachten dat deze methode vanaf 2030 rendabel zal zijn.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
René Hartman Head of Industry GETEC Nederland

GETEC Benelux Industry

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...