Als ondernemer in de foodsector heeft u te maken met hoge energieprijzen en de slechte beschikbaarheid van energieaansluitingen. Tegelijkertijd speelt de urgentie om uw uitstoot te verminderen. De overstap naar of aanvulling door een duurzamere energiebronnen wordt vroeg of laat onvermijdelijk. Maar welke energiebron of -bronnen zouden dat moeten zijn? Stapt u in z’n geheel, gedeeltelijk of gefaseerd over? Hoe waarborgt u uw continuïteit? Welke heffingen en subsidies spelen er? Welke optimalisaties bieden het meeste rendement? Op al deze vragen geven wij antwoord. GETEC adviseert, investeert en neemt de exploitatie en het onderhoud van de benodigde assets van u over.

Groen gas

Een duurzaam alternatief voor aardgas.

Groen gas vraagt geen aanpassingen van uw bestaande infrastructuur, maar is beperkt beschikbaar. GETEC kan de beschikbaarheid van groen gas garanderen met een vergistingsinstallatie die van biomassa groen gas maakt. Zo sluit het aan op de bijmengverplichting die voor energieleveranciers gaat gelden.

E-boiler

U kunt uw proces elektrificeren, bijvoorbeeld door de inzet van een e-boiler. Maar is in deze tijd van netcongestie de hiervoor benodigde zwaardere aansluiting wel beschikbaar? Misschien is het plaatsen van een e-boiler naast uw bestaande gasketel in een hybride systeem de oplossing.

Alleen op piekmomenten schakelt de gasketel in, op overige momenten voorziet de e-boiler u van duurzame energie.

Wind en zon

U kunt zelf elektriciteit opwekken met wind- en zonne-energie. Deze elektriciteit kan direct voor uw processen worden ingezet en worden opgeslagen in accu’s of in de vorm van warmte in een e-boiler.

Waterstof

Heeft u hoog temperatuur installaties? Ook dan kan waterstof een interessant en rendabel alternatief zijn. GETEC heeft de kennis in huis om door vergassing (vergisting op hoge temperatuur) van biomassa groene waterstof te produceren.

Waterstof

Waterstof is in opmars. De grote voordelen van groen geproduceerd waterstof zijn zo min mogelijk emissie en de goede opslag- en transportmogelijkheden. Op dit moment wordt in Nederland een landelijk waterstofnetwerk ontwikkeld die de grote industriële clusters in Nederland met elkaar verbind.  Misschien is zelf waterstof produceren een rendabele optie. Decentrale waterstofproductie kan mogelijk ook een alternatief zijn indien u relatief ver gelegen bent van de benodigde energie infrastructuur of als de energie infrastructuur niet op korte termijn beschikbaar is. Dit onderzoeken wij voor u.

En er is nog een voordeel: bij de productie van waterstof komt ook zuurstof vrij. Deze zuurstof kan worden gebruikt om afvalwater te zuiveren. GETEC kan uw afvalwaterzuiveringsinstallatie hierop aanpassen waardoor uw productieproces een eigen, gesloten watercircuit krijgt.

Warmte- en koude-uitwisseling

Zelf warmte opwekken kan met een installatie voor warmte- en koudeopslag (WKO) die gebruikmaakt van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en warmte uit de ondergrond. De techniek is beproefd en effectief. En nog groter warmterendement is te behalen op grotere diepte door middel van geothermie (of aardwarmte). Wij verwachten dat deze methode vanaf 2030 rendabel zal zijn.

Warmtenet

De aansluiting op een in uw omgeving aanwezig warmtenet kan de meest efficiënte manier zijn om de stap te maken naar een duurzamere en rendabele energievoorziening. Ook hierbij geldt dat GETEC de aansluiting op het warmtenet voor u kan ontwikkelen, waarbij wij de investering doen en zorgen dat alles blijft werken.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
René Hartman Head of Industry GETEC Nederland

GETEC Benelux Industry

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...