The Evolution
of Impact

Duurzaamheid is een evolutionair proces. Het begint bij onszelf, in ons bedrijf. Maar dat is voor ons niet genoeg. De kern van onze business is dat wij anderen helpen om duurzamer te werken en te leven. Wij combineren vele afzonderlijke onderdelen – kennis, innovatie, technieken, processen –, tot ze als geheel een grote impact hebben. Dat noemen wij THE EVOLUTION OF IMPACT. Dit verslag laat u zien hoe we dit concept implementeren.

ONS ESG-BELEID

"GETEC zet zich in voor een duurzame ontwikkeling in de energiesector, maar vooral in de branches van haar klantsegmenten industrie en vastgoed Wij nemen in de energietransitie onze verantwoordelijkheid en richten ons op intelligente en duurzame energieoplossingen voor broeikasgasreductie in de industriële en vastgoedsector met GETEC green solutions. Zo willen we de klimaatverandering tegengaan, het leven van de mensen verbeteren en een leefbare toekomst creëren. We willen diversiteit, inclusie en integratie bevorderen en stimuleren. Wij verbinden ons ertoe op verantwoorde en transparante wijze te handelen en zo het door onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in ons gestelde vertrouwen gestand te doen. Dat betekent dat wij bij onze dagelijkse bedrijfsbesluitvorming rekening houden met de korte- en langetermijneffecten ervan op het milieu en de maatschappij. Daarbij focussen we op de behoeften van huidige en toekomstige generaties."

ESG Report 2023 GETEC Group NL
PDF, NL, 12,1 MB

Download

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...