GETEC DRAAGT BIJ AAN HET RONDMAKEN VAN UW BUSINESS CASE

Als ontwikkelaar of belegger wilt u betaalbaar en waardevol vastgoed realiseren in een tijd waarin hoge bouw- en exploitatiekosten het lastig maken de businesscase rond te rekenen. De strenger wordende wettelijke milieuprestatie-eis voor gebouwen maakt dat hoe duurzamer een woning is, des te interessanter deze is voor een belegger.

GETEC is uw partner voor duurzame warmte en koude. Wij verlagen uw stichtingskosten door de optimale energieoplossing voor uw bouwprojecten te bieden waarbij wij zorgdragen voor het ontwerp, de realisatie, financiering en exploitatie.

Commitment voor de lange termijn

Wat wij bieden is 30 jaar commitment in de levering van duurzame warmte en koude aan uw gebouwen. Maar wij zoeken de open samenwerking niet alleen in tijdsduur, maar ook in de breedte van uw projecten. Graag gaan we raamovereenkomsten aan waarbij we allebei niet steeds opnieuw het wiel uitvinden, maar voortbouwen op de ervaringen die we al met elkaar hebben.

WIJ ZIJN TECHNIEKONAFHANKELIJK

De beste oplossing voor uw nieuwbouw of herontwikkeling van bestaande bouw

De warmte- en koude-oplossingen die we bieden zijn duurzaam, maar niet gebonden aan een bepaalde techniek. Vaak is een WKO-installatie een logische keuze. Daarbinnen zijn nog weer tal van keuzen te maken: gesloten WKO of open WKO (WKO-doublet, WKO-Monobron, WKO-Recirculatie), een luchtwarmtepomp of water-waterwarmtepomp. Ook de mogelijke bijdrage van zonnepanelen aan lagere woonlasten – en aan de BENG-score – nemen we hierbij ook in ogenschouw. Samen bepalen we, techniekonafhankelijk, wat voor uw project de beste oplossing is.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET
Björn Mom, Head of Real Estate GETEC Nederland

GETEC Benelux

GETEC is een betrokken en betrouwbare partner voor het gehele traject.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...