In conversations with
Human ressources

Hoofd Human Resources & Organisatie:

"HOE GEDIFFERENTIEERDER DE MENSEN IN EEN TEAM GESOCIALISEERD ZIJN, DES TE DOELGERICHTER PAKKEN ZE NIEUWE PROBLEEMSTELLINGEN AAN."

De mix van teams met verschillende karakters en persoonlijkheden uit verschillende landen, met verschillende religieuze achtergronden, verschillende leeftijden, verschillende seksuele geaardheden met individuele instellingen is een verrijking voor bedrijven. Met deze overtuiging geeft de directie met Torsten Bard als hoofd Human Resources & Organisatie van de GETEC Group vorm aan de personeelsontwikkeling van de onderneming. „Als we de wereld kleurrijker en vanuit heel uiteenlopende perspectieven bekijken, zullen we nog betere resultaten boeken“, aldus Bard. „Want het leven is tenslotte kleurrijk.“ De bedrijfsleiding wil daarom van diversiteit een belangrijk onderdeel van het werkgeversmerk GETEC maken.

Voor Torsten Bard is diversiteit echter veel meer dan een bedrijfsstrategie; het is een maatschappelijk thema dat in de publieke discussies van vandaag de dag een plaats heeft gekregen. Op de middellange termijn hoopt Bard echter dat kleurrijkheid en verscheidenheid een vanzelfsprekendheid in de samenleving zullen worden. En GETEC wil daar zijn actieve bijdrage aan leveren. „Mijn visie is dat we binnenkort de discussies over diversiteit niet meer nodig hebben, omdat kleur voor ons normaal is, omdat we met diversiteit als een vanzelfsprekendheid leven.“ Dit komt overeen met het commitment van de directie.

Maar nu is het in de maatschappij helaas nog niet zo ver en Torsten Bard houdt zich ook in zijn dagelijkse werk bezig met diversiteit. Hij is van mening dat GETEC daarbij op de goede weg is. Het zijn met name twee factoren die de diversiteit in het concern snel doen toenemen. Als eerste noemt Torsten Bard de voortschrijdende internationalisering van de GETEC Group. De onderneming expandeert en maakt reeds lang ook gebruik van de groeimogelijkheden buiten de landsgrenzen. Torsten Bard drukt dat uit in cijfers: „In 2016 genereerden we nog bijna 100% van ons resultaat in Duitsland, maar inmiddels vindt bijna de helft van onze activiteiten buiten Duitsland plaats.“ Het is dus niet meer dan logisch dat ook het personeelsbestand internationaler en diverser word.

De tweede factor is het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Als energiedienstverlener die naam heeft gemaakt als facilitator en vormgever van de energietransitie is GETEC op zoek naar de beste mensen om samen met hen de slimste oplossingen te vinden voor een efficiënt energiegebruik en minder CO2-uitstoot. En de beste sollicitanten hebben tegenwoordig vaak ook een internationale achtergrond. In de door ingenieurs gerunde onderneming worden ook steeds meer vrouwen opgenomen in gebieden die vroeger duidelijk door mannen werden gedomineerd. Ook let Torsten Bard heel nauwkeurig op de de mix van jonge en ervaren krachten.

THE GREATER THE DIVERSITY IN A TEAM, THE BETTER ITS ABILITY TO FOCUS ON NEW ISSUES.

“Sinds enkele jaren werken we met GETEC zeer intensief vanuit ESG-perspectieven. Deze bereiken we met teams die breder en met meer diversere visies naar mogelijke oplossingen zoeken heel veel beter“, legt Torsten Bard uit. ESG staat voor Environment, Social en Governance – met andere woorden: milieu, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemingsbestuur. Voor Bard is het belangrijk op deze doelen te focussen. Hem is opgevallen: „Hoe gedifferentieerder de mensen in een team gesocialiseerd zijn, des te doelgerichter pakken ze nieuwe probleemstellingen aan.“ Hij wil geen bedrijfsbeleid waarin alleen maar vinkjes worden gezet achter afzonderlijke onderwerpen. Dat geldt heel in het bijzonder voor diversiteit. „Het is niet de bedoeling bij een nieuwe aanstelling te zeggen: mooi, nu heb ik een nationaliteit meer in het bedrijf of ook deze jaargang op een locatie ondergebracht of een keer andere huidskleur in een bedrijfsonderdeel. Ik wil dergelijke uiterlijke kenmerken helemaal niet eens zien, maar alleen kijken naar wat de sollicitanten met hun individuele diversiteit en knowhow voor onze bedrijven kunnen betekenen. Dan bereiken we de best mogelijke diversiteit.

Wij belichamen partnerschap -
zoek uw contactpersoon.

Met meer dan 50 locaties in heel Europa, zijn we altijd bij u in de buurt.
Neem contact met ons op. Wij zijn er voor u

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...