Thomas P. Wagner
Interview

"ECHT IMPACT HEBBEN, IS GEEN EENMALIGE GEBEURTENIS. DUURZAAMHEID IS EEN EVOLUTIONAIR PROCES."
Bild vergrößern: Thomas P. Wagner
Thomas P. Wagner, CEO GETEC Group

MIJNHEER WAGNER, UW EERSTE DUURZAAMHEIDSVERSLAG HEEFT ALS MOTTO „THE EVOLUTION OF IMPACT“. WAAROM?

GETEC is opgericht om met zijn energie-oplossingen impact te hebben: wij willen bedrijven helpen om duurzamer te produceren en mensen helpen om duurzamer te leven. Voor beiden moet deze duurzaamheid idealiter ook lonen. Maar echt impact hebben, is geen eenmalige  gebeurtenis. Wij zetten niet eenvoudig een schakelaar om en dan zijn we in een mooie, schone wereld. Duurzaamheid is een evolutionair proces. Er is sprake van veel kleine en grote ideeën en daden gedurende vele jaren, afkomstig van veel mensen, die uiteindelijk een grote impact hebben. Dat hebben wij in het concept „The Evolution of Impact“ verwoord. Wij willen deel uitmaken van deze evolutie.

EN WAAR STAAT U IN DEZE EVOLUTIE?

Ook al spelen we op deze markt in de voorste linies mee, toch hopen we natuurlijk dat we nog maar aan het begin staan van een spectaculaire ontwikkeling en dat er in onze business nog veel meer staat te gebeuren dan wij al hebben bereikt. Het begrip ,duurzaamheid’ werd weliswaar al in 1713 door de bosbouwer Hans Carl von Carlowitz, ,Oberberghauptmann’ van Saksen, in de bosbouw geïntroduceerd. Maar toen ons bedrijf 280 jaar later werd opgericht, stuitte het idee duurzaamheid in de energie-industrie meestal nog steeds op onbegrip. Destijds ging het vooral om de verlaging van de kosten. Vandaag de dag zijn we al veel verder. Duurzaamheid is in de besluitvorming op het gebied van energie tegenwoordig vaak een van de belangrijkste criteria. Soms zelfs belangrijker dan de kosten.

WAT IS UW VOLGENDE STAP IN DEZE EVOLUTIE?

Wij zijn, zoals gezegd, nog heel wat van plan. Dat hebben we als volgt geformuleerd: „Making a Difference for Generations to Come.“ Voor ons is dit, in tegenstelling tot traditionele bedrijven, geen beleidswijziging. Duurzaamheid zit al sinds de oprichting in ons DNA. De duurzaamheidsgedachte bepaalt echter heden ten dage nóg sterker ons beleid en ons werk. Duurzaamheid is ook wat al onze stakeholders, zo divers als ze mogen zijn, verenigt – van onze aandeelhouders via de medewerkers tot aan groepen die ons wellicht kritisch volgen. Over de wijze waarop wij deze opdracht uitvoeren, zullen wij in de toekomst regelmatig verslag doen.

ONS ESG-BELEID

"GETEC zet zich in voor een duurzame ontwikkeling in de energiesector, maar vooral in de branches van haar klantsegmenten industrie en vastgoed Wij nemen in de energietransitie onze verantwoordelijkheid en richten ons op intelligente en duurzame energieoplossingen voor broeikasgasreductie in de industriële en vastgoedsector met GETEC green solutions. Zo willen we de klimaatverandering tegengaan, het leven van de mensen verbeteren en een leefbare toekomst creëren. We willen diversiteit, inclusie en integratie bevorderen en stimuleren. Wij verbinden ons ertoe op verantwoorde en transparante wijze te handelen en zo het door onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in ons gestelde vertrouwen gestand te doen. Dat betekent dat wij bij onze dagelijkse bedrijfsbesluitvorming rekening houden met de korte- en langetermijneffecten ervan op het milieu en de maatschappij. Daarbij focussen we op de behoeften van huidige en toekomstige generaties."

Wij belichamen partnerschap -
zoek uw contactpersoon.

Met meer dan 50 locaties in heel Europa, zijn we altijd bij u in de buurt.
Neem contact met ons op. Wij zijn er voor u

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...