INFRASTRUCTUURDIENSTEN
VOOR MULTICLIENT-LOCATIES


FULL-SERVICE-PAKKET VOOR MULTICLIENT-LOCATIES

Industriële sectoren, waaronder chemicaliën, polymeren en farmaceutische producten, verkeren in een staat van omwenteling. Tegenwoordig zijn veel grote bedrijven vooral gericht op hun core business. Deze klanten hebben behoefte aan sterke en competente outsourcingpartners zoals GETEC voor de levering van de nodige infrastructuur, zoals mediavoorziening, afvalwaterbehandeling, analyse of parkeerdiensten. Het dienstenaanbod van GETEC past een alomvattende aanpak toe op multiclient-locaties. Synergie-effecten ontstaan tussen de bedrijven via het geïntegreerde locatiemodel, efficiëntiemaatregelen worden geïmplementeerd en het besparingspotentieel wordt benut.

JARENLANGE EXPERTISE

Energievoorziening is een belangrijke sitefactor op het industrieterrein. GETEC heeft specifieke expertise en jarenlange ervaring in de sector van de energiediensten. Om de energievoorziening te optimaliseren en het potentieel voor energie-efficiëntie te benutten, is het vaak zinvol om de verantwoordelijkheid voor de bestaande of nieuwe energiecentrales van de locatie op zich te nemen en ze te optimaliseren. De levering van primaire energie, zoals warmte en elektriciteit, wordt ook aangeboden door middel van gestructureerde aankopen door GETEC. Een andere focus is het genereren van efficiëntiemaatregelen voor het industrieterrein om de economische en energiesituatie van de bedrijven te verbeteren. Het productieproces van de klant wordt geanalyseerd op energiebesparende mogelijkheden en deze worden geëvalueerd, gebundeld en gebruikt. Hiertoe draagt GETEC ervaring bij met het terugwinnen van warmte, met name warmtetransformatie, en met de waste-to-value-aanpak. Op deze manier kan een op maat gemaakt, uitgebreid energieconcept worden ontwikkeld voor de bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein dat zowel zuinig als milieuvriendelijk is.

COMPETENTIE VOOR MULTICLIENT-LOCATIES


GETEC PARK.SWISS de

Multi-Client-Site GETEC PARK.SWISS

The multi-client site GETEC PARK.SWISS near Basel bundles all infrastructure services, offers and competences into a comprehensive production and competence cluster for life science and chemical industry. With its trimodal connections and central location in Europe, the park offers an ideal environment for internationally active companies engaged in research, development and production. With its unique Waste2Value approach and fastest approval procedures for short ROI, the site optimally balances profitability and sustainability for its customers.

At GETEC PARK.SWISS, GETEC offers 50 hectares of infrastructurally optimally serviced land and real estate with a logistically ideal location connected to road, water and rail. In addition to existing buildings that can be adapted to customers' requirements, our customers can also be offered freely available space.

Go to GETEC PARK.SWISS

   


Industriepark_Emmen

Multi-Client-Site GETEC PARK.EMMEN

On an occupied area of 115 hectares, the multi-client site in Emmen bundles all the competencies from 65 years of infrastructural services into a comprehensive production and competence cluster for the chemical, plastics and polymer industries. With its network of competencies, ideal accessibility and the highest industrial concentration in the northern Netherlands, the multi-client site offers an optimal environment for internationally active companies in research, development and production. With its specialization in the recycling of plastics and the production of biopolymers, GETEC PARK.EMMEN played a key role in the polymer revolution. A total of ten production plants in the biochemical, fiber and polymer industries employ around 2,100 people on site. More than 27 hectares of expansion space are available at this highly attractive integrated site, also for new settlements.


Go to GETEC PARK.EMMEN

PRAAT MET ONS OVER DE MOGELIJKHEDEN.

SAMEN VINDEN WE DE ENERGIEOPLOSSING DIE BIJ U PAST.

MULTICLIENT-LOCATIES FRIEDRICHSORT EN ZEITZ

In 2001 nam GETEC de multiclient-locatie Friedrichsort over in Kiel, Duitsland. Hier nam GETEC de volledige verantwoordelijkheid op zich, onder meer voor de functionele en kostenrisico's voor de energie- en mediatoevoer en voor het beheer van installaties en faciliteiten in het kader van individuele contractoplossingen voor klanten van industrieterreinen. Met ongeveer 1200 werknemers en 65 hectare is het industrieterrein een belangrijk industrieel centrum en een belangrijke werkgever in het grotere gebied rond Kiel.

Op het chemisch en industrieel park Zeitz voorziet GETEC verschillende lokale bedrijven van warmte, stoom en elektriciteit uit zelf gebouwde warmtekrachtcentrales. Als onderdeel van de aanbesteding heeft GETEC de elektriciteitscentrales gepland, gebouwd en gefinancierd en blijft zij verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud ervan. Voor chemiebedrijf Radici ontwikkelde GETEC ook een individuele oplossing in haar waste-to-value-aanpak om het klimaatschadelijke lachgas dat bij de productie wordt geproduceerd thermisch te recyclen en de CO2-voetafdruk van de klant aanzienlijk te verbeteren.

UW CONTACTPERSOON


CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...