Paques Biomaterials kiest voor Emmen en gaat een natuurlijk alternatief voor plastic maken

Investering kan oplopen tot tientallen miljoenen bij bouw extractiefabriek

Paques Biomaterials gaat op GETEC PARK.EMMEN een PHA-extractie demo-installatie bouwen om een volledig biologisch afbreekbaar biopolymeer te produceren. De installatie is volgens planning operationeel in 2023. Volgend op de demo-installatie staat de ingebruikname van de commerciële extractiefabriek gepland in 2026. De totale investering van de demo-installatie en de extractiefabriek is geraamd op € 58 miljoen. Er worden circa 40 banen gecreëerd.

Paques Biomaterials heeft succesvol een proces ontwikkeld om vanuit organische afvalstromen een volledig biologisch afbreekbaar biopolymeer te produceren: polyhydroxyalkanoaat (PHA). Met PHA biedt Paques Biomaterials een alternatief voor het gebruik van conventionele (niet biologisch afbreekbare op olie gebaseerde) plastics die toegepast worden in o.a. verven, kleding, cosmetica en in de landbouw. Zo biedt Paques Biomaterials een volledig circulaire oplossing voor de toekomst.

Demo-installatie vooruitlopend op extractiefabriek

Een volgende stap in het ontwikkelen en opschalen is het op demonstratieschaal uitvoeren van het extractieproces ter validatie van het full scale ontwerp. Paques Biomaterials realiseert hiervoor in 2023 een demo plant, vooruitlopend op de bouw van de commerciële extractiefabriek. Het definitieve investeringsbesluit daartoe wordt in 2024 verwacht. Volgens plan zal deze fabriek, met een capaciteit van 6 kton PHA per jaar, in de loop van 2026 in gebruik worden genomen.

Kavel bij GETEC PARK.EMMEN

De commerciële extractiefabriek is gepland op een kavel van circa 3,2 hectare tussen GETEC PARK.EMMEN en de rondweg. Dit bedrijventerrein is in het bijzonder bedoeld voor bedrijven die actief zijn op het gebied van circulaire economie en (het vergroenen van de) chemie. Paques Biomaterials past dan ook heel goed bij de waardevolle bedrijvigheid die Emmen al heeft met bedrijven zoals o.a. MCE, Senbis, Cumapol, Morssinkhof en Sunoil.

Keuze voor Emmen

Doorslaggevend bij de keuze van Paques Biomaterials was het innovatie ecosysteem in Emmen met een sterke focus op vergroening van de chemie, toegang tot goed geschoold personeel, de door GETEC aangeboden faciliteiten op het gebied van energie, utilities en services, de sterke focus van GETEC op duurzaamheid en de ontwikkeling van de Greenwise Campus.


Quotes betrokkenen

Joost Pâques – Managing Director Paques Biomaterials

“We kiezen voor Emmen, omdat hier alles samen komt. De focus op Groene Chemie, het ecosysteem, partners, mensen, een site; alles is hier aanwezig en elke keer als we Emmen bezoeken worden we nog enthousiaster.”

Guido Rink – Wethouder Gemeente Emmen

“Een innovatief bedrijf als Paques Biomaterials is een zeer welkome versterking van het Emmense ecosysteem. Paques Biomaterials past uitstekend op GETEC, het industriepark waar de biobased en circulaire economie en de (groene) chemie groeit en bloeit. Bovendien staan de onderwijs- en kennisinstelligen in de startblokken om met Paques Biomaterials de uitdagingen aan te gaan van PHAs en andere bioplastics. Welkom in Emmen!”

Henk Brink – Gedeputeerde Provincie Drenthe

“Ik ben blij met de komst van Paques Biomaterials. Drenthe is met het Chemical Cluster Emmen koploper in Europa als het gaat om de productie van groene kunststoffen, composieten, vezels en garens. Met de komst van Paques Biomaterials wordt het Drentse chemiecluster verder versterkt. Paques Biomaterials is een belangrijke speler in een van de uitdagingen waar we mee te maken hebben: de verwerking en hergebruik van afvalstromen zoals voedselresten, slib en afvalwater. Daarnaast geeft de komst van het bedrijf een verdere impuls aan de regio.”

Hendrik van der Ploeg, Directeur GETEC PARK.EMMEN

“GETEC combineert een lange termijn strategie op het gebied van een duurzame en CO2 neutrale energievoorziening met concrete oplossingen die we op dit moment al kunnen aanbieden. De energievoorziening van Paques Biomaterials wordt gerealiseerd met duurzame biomassa, waterstof en elektriciteit uit zonnepanelen.”

Thomas Schoepke, CEO GETEC Platform Nederland

“Wij zijn verheugd dat ons innovatieve energieconcept bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor duurzame productie. Vanuit Emmen richt GETEC Platform Nederland zich op duurzame energieoplossingen voor de industriële en vastgoedsector in de BeNeLux.”


Meer informatie

Over Paques Biomaterials - www.paquesbiomaterials.nl/

Paques Biomaterials gebruikt natuurlijke bacteriën en processen om biologisch afbreekbare PHBV bioplymeren te produceren, waarbij organisch materiaal aanwezig in afvalstromen wordt gebruikt als voedingsstof. Zo wordt vanuit afval een natuurlijk biomateriaal geproduceerd met een hoge toegevoegde waarde en met een brede toepasbaarheid. Het Paques Biomaterials team werkt al meer dan een decennium aan de opschaling van deze technologie en is momenteel bezig met de voorbereidingen om haar producten en processen commercieel te introduceren. 

Over GETEC PARK.EMMEN - www.getec-energyservices.nl/

GETEC PARK.EMMEN is met circa 90 ha één van de grotere chemieparken in Nederland. De op het park gevestigde productiebedrijven zijn voor het merendeel actief op het gebied van kunststoffen en kunstvezels. Naast de traditionele productie is er een toenemende focus op circulariteit en biobased productie. Als leverancier van energie, utilities en services ondersteunt GETEC de bedrijven op het park.

Over Gemeente Emmen – www.emmen.nl

De gemeente hecht veel waarde aan de vergroening van de chemie. De gemeente Emmen investeert daar ook in. Binnen het Emmense ecosysteem werken kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven met veel energie samen aan de vergroening van de chemie. De Taskforce Groene Chemie is hier een goed voorbeeld van. Via de doorlopende leerlijn MBO, HBO, universiteit en de hybride onderzoeksgroep Duurzame Kunststoffen van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden, wordt goed geschoold personeel opgeleid en is veel gespecialiseerde kennis en onderzoekskracht voorhanden. Een innovatief bedrijf als Paques Biomaterials is een welkome versterking van het Emmense ecosysteem.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...